FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता कहाँ गरिन्छ ?

सम्बन्धित व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहमा ।