FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

Post date Documents
बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका थप स्वीकृत आवेदनका आवेदकहरुको सुची 02/23/2022 - 13:00 PDF icon बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका थप स्वीकृत आवेदनका आवेदकहरुको सुची.pdf
बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमाका आवेदक सुची २०७८-१०-१७ 02/01/2022 - 10:33 PDF icon बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमाका आवेदक सुची २०७८-१०-१७.pdf
२०७८ पौष महिनाको फाँटवारी 01/24/2022 - 11:04 PDF icon पौष फाँटवारी .pdf
दुहवी नगरपालिकामा आ.व. २०७७/७८ को MEDPA कार्यक्रमबाट उद्यमशिलता विकास तालिम प्राप्त गरेका सहभागीहरुको विवरण 08/05/2021 - 12:33 PDF icon उलम विकास रजिस्टर २.pdf
दुहवी नगरपालिकामा आ.व. २०७७/७८ को MEDPA कार्यक्रमबाट सृजना गरिएका उद्यमीहरुको विवरण 08/05/2021 - 12:01 PDF icon उद्यम विकास रजिस्टर.pdf
आ.व. २०७७।७८ को आय ब्ययको विवरण 07/22/2021 - 00:00 PDF icon 4.2.2.1.pdf
कार्य विवरण 06/18/2021 - 12:32 PDF icon 2.2.1.1 karyabibaran.pdf

Pages