FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७४ 12/25/2018 - 10:49 PDF icon १६. मर्मत सम्भार कोष कार्यविधि २०७४.pdf
न्यायिक समित सञ्चालन कार्यविधि २०७४ 12/25/2018 - 10:45 PDF icon १३. न्यायिक समिति संचालन कार्यविधि.pdf
दुहबी नगरपालिकाकाे राजस्व ऐन २०७४ 12/25/2018 - 10:43 PDF icon १२. दुहबी नगरपालिकाको राजश्व ऐन २०७४.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन २०७४ 12/25/2018 - 10:39 PDF icon १४. दुहबी नगरपालिकाको कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन २०७४.pdf
एफ.एम.रेडियाे ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ 12/25/2018 - 10:35 PDF icon ४. दुहवी न पा एफ एम. सन्चालन कार्यबिधि २०७४docx.pdf
नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ 12/25/2018 - 10:33 PDF icon १५. दुहबी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन.pdf
दुहबी नगरपालिकाकाे विनियाेजन ऐन २०७४ 12/25/2018 - 10:32 PDF icon १. दुहबी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७४.pdf

Pages