दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

आ.ब.२०७३/०७४ का लागि नगर परिषदको निर्णयहरु