दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

चालु आ.बा.२०७३/०७४ का लागि निर्धारित भएको दररेट