दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

कर तथा शुल्कहरु आ.व. २०७२/०७३