दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

2०७४/०१/२० गते दुहबी नगरपालिकाको सभा हालमा एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धि छलफलका क्रममा लिइएको तस्विर