दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

२०७५ बैशाख महिना सम्मको आय व्यय

Transaction Type: 
Income
Supporting Documents: