दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कोष (फागुन महिनाको )

Supporting Documents: