दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

सूचना प्रविधि अधिकृतको नतिजा सम्बन्धि सुचना