दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

सम्पति कर व्यस्थापन कार्यविधि २०७५