दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

श्रवन महिनाको व्यय विवरण आ.व.२०७3/०७४

Transaction Type: 
Expenditure
Supporting Documents: