दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

शिलबन्दी दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना २०७५/१०/१८