दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

योजना तर्जुमा प्रक्रिया सम्बन्धी वडा भेला सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: