दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

मिति २०७५/१२/०५ मा दुहबी नगरपालिकामा सम्पन्न भएकाे रोजगार मेलाकाे क्रममा