दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

माघ महिनाको व्यय आ.व.२०७३/०७४

Month:

Transaction Type: 
Expenditure
Supporting Documents: