दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

मङ्सिर को व्यय आ.व.२०७३/074

Transaction Type: 
Expenditure
Supporting Documents: