दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

भाद्र महिनाको व्यय बिबरणआ.व.२०७३/०७४

Transaction Type: 
Expenditure
Supporting Documents: