दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

बैशाख महिनाको आय विवरण

चालु आ.ब.२०७३/०७४ बैशाख मसान्त सम्मको आय 

Transaction Type: 
Income
Supporting Documents: