दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

फाल्गुन महिनाको व्यय आ.व.२०७३/०७४

Transaction Type: 
Expenditure
Supporting Documents: