दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) बिधेयक २०७४