दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

प्रदुषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५