दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

पशु सेवा सम्बन्धि सूचना २०७५.१०.१

Supporting Documents: