दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

न्यायिक समित सञ्चालन कार्यविधि २०७४