दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

दुहबी राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४