दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

दुहबी नगरपालिका वडा न. ८ र ९ का लागि वडा न. ९ को वडा कार्यालयमा सम्पन्न भएको एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम