दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

दुहबी नगरपालिका पूर्ण खोप घोषणा कार्यक्रमका केहि झलकहरु