दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

चैत्र महिना सम्मको आय व्यय विवरण २०७४/०७५

Transaction Type: 
Income
Supporting Documents: