दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

चालू आ.ब.२०७३/०७४ मा सम्पन्न भएका योजनाहरुको अनुगमन समितिको प्रतिवेदन