दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

चालु आ.ब. २०७३/०७४ को कार्तिक महिनाको ब्याक्तिगत घटना दर्ताको विवरण

Supporting Documents: