दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

आ.व.२०७३/२०७४ चैत्र मसान्त सम्मको व्यय विवरण

Transaction Type: 
Expenditure
Supporting Documents: