दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

आ.ब.२०७५/०७६ का लागि स्वीकृत भएकाे करका दर रेट

Documents: