दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

असार महिनाको व्यय विवरण आ.व.२०७२/०७३

Transaction Type: 
Expenditure