दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

आ.ब. २०७२/०७३ मा सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु