दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

आ.ब.२०७२/०७३ को स्थानीय बिकाश शुल्क अन्तर्गत संचालन हुने ठेक्का नं.७,८ र ९ को ठेक्का खोल्दै गरेको केहि तस्बिर