दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

घटना दर्ता सम्बन्धि ऐन नियम