दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया सम्बन्धी तालीमको केही झलकहरु