दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

सोलार खरिद तथा जडान सम्बन्धि सूचना