दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) सम्बन्धमा

Supporting Documents: