दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

पूर्ण खोप सुनिश्चित नगरपालिका घोषणा भएको सम्बन्धमा

पूर्ण खोप सुनिश्चित नगरपालिका घोषणा भएको सम्बन्धमा

Supporting Documents: