दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

नेपाल राष्ट्रिय मा.वि बाट बिज्ञापन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

श्री नेपाल राष्ट्रिय निम्न मध्यमिक बिद्यालय पचिरा दुहबी -२

Supporting Documents: