दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

दुहबी नगरपालिका भित्र संचालित सहकारी संस्थाहरुको विवरण

Supporting Documents: