दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

दलित बालबालिकाको सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना

दलित बालबालिकाको सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना