दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

दरभाउ पत्र स्वीकर्त गर्ने आशयकाे सूचना २०७५.१२.२६