दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

चालू आ.ब.२०७३/०७४ को पारित योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठनको केही झलकहरु