दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

घ वर्ग को निर्माण व्यवसाय इजाजत नियमावली २०७५