दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

कृषक समूह, कृषि सहकारी, नीजि कृषक फर्म तथा कृषि उद्योग संस्थालाई कृषि यन्त्रीकरण अनुदानको लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना

Supporting Documents: