दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

कार्तिक महिनाको आय विवरण आ.व.२०७3/०७४

Transaction Type: 
Income