दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

कर छुट सहित पुरानो नक्सा पास सम्बन्धि सूचना

Supporting Documents: