दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

कक्षा ८ को परिक्षा तालिका २०७४